Dočasně pobýváme mimo Kybérii.
Temporary Out of Kyberia.

Chcete-li nás kontaktovat, přejděte do režimu off-line.
Máte-li telefon, zničte ho. Poté se vydejte do lesa.

Brzy na viděnou...

A pokud se nepotkáme, pokusíme se vám ozvat během zimy, neboť jen
mráz ospravedlňuje návrat do Kybérie.


******************************************************************

Chcete-li nás kontaktovat z důvodu osobní návštěvy,
naleznete kontakt na této adrese:

www.pastevci.org/x.html

Místo x zadejte kódové slovo (malými písmeny!!!):
Kniha P@$tevЧe do zbo◌j€ vydaná v roce 2021 MKP
Strana 74
Slovo první (slovo je též nadpisem)
Vše malými písmeny