AKTUALITY     KNIHY     ZIN     O NÁS     KONTAKT     EN


14. prosince 2023 / ZAHNÁNÍ STÁD

Stáda jsme zahnali, vysedáváme před rozpálenými kamny. Rezavé pondělí nemohlo čelit černému pátku.
Přesto akce neskončila úplným fiaskem. Co chystáme dále? Esejistickou řadu našich textů i textů
spřízněných autorů, řadu s burácivým názvem, jejíž strůjcem je kolektiv ч. Více pouze analogově.
15. listopadu 2023 / REZAVÉ PONDĚLÍ

Nakladatelství Mezinárodní konfederace pastevců si vás dovoluje oslovit s akcí REZAVÉ PONDĚLÍ,
která proběhne v pondělí 27. listopadu 2023. Pokud si v tento den objednáte jakýkoliv titul
z naší nabídky, přidáme k ceně přirážku 127 %. Pokud jste nakladatelé, můžete se k akci přidat
též. Platbu je možné učinit pouze v hotovosti (poštou, či osobně). Zájemcům pošleme případně
další informace. Akce REZAVÉ PONDĚLÍ bude poté završena následujícího jara, kdy se na našich
pastvinách uskuteční ceremonie, během níž bude část utržených peněz z této akce spálena.
Plamenům lehnou i různé nedůležité úřední dokumenty, loga digitálních korporací obchodujících
s literaturou a uměním, případně jiné obřadní artefakty.www.pastevci.org